Política de privacidade

Última actualización: 28/01/2022

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de perspectivalocal.gal é SUSEIA S. COOP. GALEGA, con CIF número F 70.589.023 e correo electrónico de contacto: ola@perspectivalocal.gal

2. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de SUSEIA S. COOP. GALEGA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ResponsableSUSEIA S. COOP. GALEGA
FinalidadeXestión da solicitude
LexitimaciónExecución de un contrato / prestación de servicios
DestinatariosNon realiza cesións de datos a terceiros
DereitosPoderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional.